ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 02-356-9548

แฟกซ์ : 02-356-9550

สอบถามปัญหา : 02-283-1222

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง