สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔

นายณัฐพล สงวนงาม นิติกร กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ ๒ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 1636 ครั้ง

20 พฤศจิกายน 2561


20 พฤศจิกายน 2561

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔