ภาพสไลด์กิจกรรม


การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พ.ย.2561 อธิบดีกรมการปกครองได้โปรดมอบหมายให้ นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในหัวข้อ Civil Registration and Nationality Verification ณ ห้องบัวแก้ว สน.บท. โดยให้กองวิชาการและแผนงานและสำนักบริหารการทะเบียนร่วมจัดเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว