ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม 759 ครั้ง

18 มีนาคม 2563


18 มีนาคม 2563

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563