ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการแผนการขัับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม 503 ครั้ง

19 มิถุนายน 2563

ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการแผนการขัับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563