การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

เข้าชม 1032 ครั้ง

22 ธันวาคม 2563


23 ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดกิจกรรมวัน kick-off การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่อำเภอแม่อาย และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่