การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เข้าชม 391 ครั้ง

20 มกราคม 2564

การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผ่นพับได้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว)