สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่1/2564

เข้าชม 950 ครั้ง

2 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563