โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการ 02-225-4886

16 เมษายน 2564 - 27 เมษายน 2564

เข้าชม 1725 ครั้ง

29 เมษายน 2564


29 เมษายน 2564

Link รวบรวมเทปการบันทึกและเอกสารประกอบการบรรยาย

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12IK8YFBUkC_uYnHy5mFzQ-Os6oWz9oOHUTp5mACtQFE/edit?usp=sharing