ประมวลคำถามที่มักพบบ่อยในกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

18 กันยายน 2563

เข้าชม 79 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564


18 พฤษภาคม 2564

ประมวลคำถามที่มักพบบ่อยในกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ