เเนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

29 กันยายน 2563

เข้าชม 460 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

ซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดเเละที่ทำการปกครองอำเภอ กรณีเเนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)