การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

8 ตุลาคม 2563

เข้าชม 66 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

เเจ้งการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เเก่ที่ทำการปกครองจังหวัด 76 เเห่ง เเละที่ทำการปกครองอำเภอ 878 เเห่ง