เเนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการกู้เงินเพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

16 ตุลาคม 2563

เข้าชม 57 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

เเนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการกู้เงินเพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019