แจ้งการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

22 ตุลาคม 2563

เข้าชม 83 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

แจ้งการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย