แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอต้นแบบ (Role Model) ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

24 มีนาคม 2564

เข้าชม 92 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอต้นแบบ (Role Model) ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)