การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนันสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 413 ครั้ง

2 มกราคม 2562


3 มกราคม 2562

การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนันสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562