เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ (ไตรมาส 2 และไตรมาส 3)

เข้าชม 348 ครั้ง

11 เมษายน 2562

ร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ (ไตรมาส 2 และไตรมาส 3)