การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020)

เข้าชม 7628 ครั้ง

13 พฤศจิกายน 2562


30 มกราคม 2563

การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563