การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020)

เข้าชม 1656 ครั้ง

13 พฤศจิกายน 2562


4 ธันวาคม 2562

การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563