0311.3/29470 การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร. 022785002 ต่อ 415 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

19 ธันวาคม 2561

เข้าชม 285 ครั้ง

ด่วนที่สุด