ปค (สน.สก.) “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19

เข้าชม 91 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2563


28 พฤษภาคม 2563

ปค (สน.สก.) “ตู้ปันสุข วังไชยา” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19

            วังไชยาร่วมใจ แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข วังไชยา” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด-19 โดยจัดตั้งไว้ด้านหน้าของอาคาร 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง(วังไชยา) โดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ หมุนเวียนเติมตู้ปันสุขเป็นประจำทุกวัน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน