นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประจำปี พ.ศ. 2559

เข้าชม 463 ครั้ง

5 สิงหาคม 2559


5 สิงหาคม 2559

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. ณ ศาลกรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส และพระอาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานภายในวังไชยา และผู้ร่วมพิธีในการนี้ เงินคงเหลือจากการบริจาคทำบุญในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบเป็นทุนการศึกษาให้บุตร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จำนวน 20 ทุน

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่นี้