สารคดีสั้น รอยยิ้มคนไทย...จากใจนักปกครอง ตอนที่ 1

เข้าชม 504 ครั้ง

12 กันยายน 2559


12 กันยายน 2559

กรมการปกครองมีภารกิจในด้านการให้บริการประชาชน ในการรับเรื่อง รับคำร้อง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน สถานที่ประกอบการ และตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย งานอาวุธปืน งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานการพนัน งานเรี่ยไร งานโรงรับจำนำ และงานโรงแรม ซึ่งปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558