ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เข้าชม 151 ครั้ง

26 กันยายน 2565

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566