โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

เข้าชม 369 ครั้ง

22 มีนาคม 2561


23 มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 13-16  มี.ค. 2561

สถานที่  :  โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 

กลุ่มเป้าหมาย : ปลัดอำเภอ และเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน

ภาคทฤษฏี : ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้กฎหมายในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง การสืบสวนหาข่าว พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง  เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เทคนิคการทำบันทึกจับกุมแบบเน้นประสิทธิผลของคดี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดทำบันทึกจับกุมจริง

           ภาคปฏิบัติ :  1) ออกตรวจโรงแรม ร้านค้าของเก่า ในพื้นที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ อันเป็นการจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแหล่งมั่วและสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่หลบเลี่ยงหรือกบดานของอาชญากร

                       1.1 โรงแรมต้นกล้าแฮปปี้โฮม

1.2 โรงแรมเคทู ลิฟวิ่งเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์

1.3 โรงแรมต้นทองรีสอร์ท

1.4 ร้าน เอส.ที.ยนตรการ (รถยนต์มือสอง)

                         2) แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมให้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ เพื่อแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริง และรายละเอียดแห่งความผิด ตั้งแต่การวางแผน สืบสวนหาข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรายงานสถานการณ์

                         3) นำสำนวนฟ้องวาจาพร้อมด้วยผู้ต้องหา ส่งพนักงานอัยการ ศึกษาดูงานขั้นตอน          การดำเนินคดีในชั้นของพนักงานอัยการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะบรรยายความรู้กระบวนการในชั้นศาล ขั้นตอนการดำเนินคดีอย่างเป็นระบบ