โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เข้าชม 421 ครั้ง

9 พฤษภาคม 2561


9 พฤษภาคม 2561

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลา        : ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2561

สถานที่           : ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และ อ.แกลง จ.ระยอง

กลุ่มเป้าหมาย    : ปลัดอำเภอ ในพื้นที่ จ.ระยอง ทั้ง 8 อำเภอ

ภาคทฤษฏี       : ชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามสถานประกอบการและได้ถ่ายทอดวิธีการตรวจรวมทั้งทักษะและเทคนิคการตรวจ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

ภาคปฏิบัติ       : คณะตรวจนิเทศนำกลุ่มเป้าหมายตรวจโรงแรม โรงรับจำนำ ร้านค้าของเก่า และสถานบริการ ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง และ อ.แกลง ดังนี้

  1. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สวีท ระยอง 

  2. โรงแรมดี วารี ดีว่า เซ็นทรัลระยอง

  3. โรงแรมแม่พิมพ์รีสอร์ท

  4. ร้านซินหงีฟู 2 (ร้านค้าของเก่า)

  5. ร้านจรูญคาร์เซ็นเตอร์ (ร้านค้าของเก่า)

  6. ร้านเพิ่มเชียงกง (ร้านค้าของเก่า)

  7. สถานธนานุเคราะห์ สาขา 28 (โรงรับจำนำ)

  8. โรงรับจำนำธนอาทร (โรงรับจำนำ)

  9. บ้านตะวัน (สถานบริการ)

 ผลการดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ประเทศบาห์เรน

          ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน (Bahrain) จึงมีหนังสือประสานขอให้กรมการกงสุล และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

          กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้พยายามติดต่อผู้เสียหาย  และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี Nabih Saleh ในการช่วยเหลือผู้เสียหายเอาไว้ได้ และได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตว่าจะดำเนินการส่งตัวหญิงไทย จำนวน 9 ราย ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกให้เดินทางไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน โดยจะเดินทางกลับประเทศไทย สายการบิน Jet Airway เที่ยวบินที่ 9W60 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 18.50 น.

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ภายใต้การอำนวยการของนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดยนายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1 ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการและคณะ ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้เดินทางไปรับตัว ผู้เสียหาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

          กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้รับไว้เป็นคดีอาญาที่ 5/2561 และมีการร้องขอให้ออกหมายจับต่อศาลอาญา ซึ่งต่อมาศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 3 ราย ซึ่งขณะนี้สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว 1 ราย ปัจจุบันศาลอาญาได้อนุมัติฝากขังไว้อยู่ในอำนาจศาลแล้ว ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีก 2 ราย อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย