การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

เข้าชม 10769 ครั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2562


29 มีนาคม 2562

การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนตามใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3)

          ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโปรแกรมระบบการรับแจ้งการจำหน่ายอาวุธปืนจากหลักฐานใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ให้ร้านค้าอาวุธปืนบันทึกข้อมูลการจำหน่ายอาวุธปืนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เริ่มตั้งแต่การออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) การจำหน่ายอาวุธปืนของร้านค้าอาวุธปืน การออกหลักฐานใบคู่มือประจำปืน และการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) โดยให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้าอาวุธปืนในเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง บันทึกการจำหน่ายอาวุธปืนในระบบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะเปิดดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารด้านล่างนี้