ปค. (สน.สก.) BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19

เข้าชม 115 ครั้ง

15 เมษายน 2563


15 เมษายน 2563

ปค. (สน.สก.) BIG Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกรมการปกครอง(วังไชยา) กระทรวงมหาดไทย นายวิสิทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day สู้วิกฤตโควิด-19” พร้อมมอบถุงมือ และ อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสำนักการสอบสวนและนิติการ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน