งานโรงรับจำนำ

เข้าชม 1514 ครั้ง

19 พฤษภาคม 2563


21 พฤษภาคม 2563


งานโรงรับจำนำ


  • ฝ่ายโรงรับจำนำ ศูนย์บริการประชาชน
  • มีหน้าที่
  •       รับคำขอโรงรับจำนำในเขต กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงผู้รับจำนำ การเลิกกิจการ การย้ายสถานที่ตั้ง การต่อใบอนุญาต การเปลี่ยนชื่อโรงรับจำนำ และคำขออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ รับแจ้งตั๋วจำนำสูญหาย และการจัดส่งตำหนิรูปพรรณทรัพย์หายของโรงรับจำนำ รับรายงานการจัดทำบัญชีทรัพย์สินจำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ย (จ.6) และการจัดทำบัญชีงบเดือน (จ.7) ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด
  • ช่องทางการติดต่อ
  •       e-mail : [email protected]
  •       โทรศัพท์/โทรสาร 02-356-9524