งานอาวุธปืน (ร้านค้า)

เข้าชม 1377 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2563


21 พฤษภาคม 2563


งานอาวุธปืน (ร้านค้า)


ช่องทางการรับส่งเอกสาร และช่องทางในการติดต่อสำหรับผู้ขอรับบริการ ขอใบอนุญาต สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกรัสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน


  • ช่องทางการติดต่อ
  •             e-mail : [email protected]
  •             โทรศัพท์/โทรสาร 02-356-9647
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  •             ฝ่ายอนุญาตร้านค้าฯ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง(วังไชยา) เลขที่ 442 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300