การจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล