หัวข้อกระทู้ : สอบถามหนังสือคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

frankykn69@gmail.com

สมัครเมื่อ : 5 เมษายน 2562

สอบถามหนังสือคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

5 เมษายน 2562, 19:09:53

ข้าพเจ้ามีความสนใจอยากได้หนังสือคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เพราะอยากศึกษาเนื้อหาสาระของกฏหมาย ไม่ทราบว่ามีจำหน่ายหรือจะหาได้ที่ไหนครับ.

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ilab : 25/05/2020 18:26:12
ilab

สมัครเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559

Reply : สอบถามหนังสือคู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

รายละเอียดตาม link นี้ค่ะ
https://multi.dopa.go.th/ilab/news/cate8/view47

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ilab : 22/05/2020 11:01:37