หัวข้อกระทู้ : เรื่อง ปืนสวัสดิการ กรมการปกครอง

kitti_3

สมัครเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562

เรื่อง ปืนสวัสดิการ กรมการปกครอง

4 ตุลาคม 2562, 08:15:32

สอบเป็นข้าราชการไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทยสามารถ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนได้รือไม่ครับ(ข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ilab : 22/05/2020 15:53:40
ilab

สมัครเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559

Reply : เรื่อง ปืนสวัสดิการ กรมการปกครอง

เป็นข้าราชการสามารถซื้อได้ค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ilab : 22/05/2020 15:53:30