ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบหนังสือสำคัญ พร้อมพบปะให้โอวาทแก่เยาวชน ในโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญ และพบปะให้โอวาทแก่เยาวชน ตามโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิด ...

28 มิถุนายน 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ปล่อยแถว รถบรรทุกเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน “ชรบ.” เพื่อนำไปมอบให้ “ชรบ.” 9 จังหวัด พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. ณ บริเวณข้างอาคารกรมการปกครอง นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และนางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธานการปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อนำไปแจก ...

21 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมภารกิจตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีเปิดสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 2 (ตลาดโรงเกลือ)

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมตรวจราชการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง อาทิ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวั ...

21 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การเก็บรักษาอาวุธปืน (อวป.) ตรวจสอบทะเบียนบัญชีคุมอาวุธปืน (อพป.) และพบปะแหล่งข่าว

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักกิจการความมั่นคงภายใน โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ก ...

19 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 โ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ปค. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัว ...

10 พฤษภาคม 2565