ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะและ ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กรมการปกครอง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะและ ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564 ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กรมการปกครอง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีร้อยเอกจักเรศ ...

15 เมษายน 2564

พิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาและมอบหนังสือสำคัญแก่วิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยที่ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาวิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564

ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรมสัมมนาและมอบหนังสือสำคัญแก่วิทยากรเผยแพร่ภาษาไทยที่ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ ...

15 เมษายน 2564

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รอง อปค.คม. พร้อมด้วย ผอ.สน.มน. ผอ.วช. และ ผอ.สน.ปท. ร่วมประชุมหารือกับ นายจำนัล เหมือนคำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.

อปค. ได้มอบหมายให้ รอง อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) พร้อมด้วย ผอ.สน.มน. ผอ.วช. และ ผอ.สน.ปท. ร่วมประชุมหารือกับ นายจำนัล เหมือนคำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. เกี่ยวกับแผนงาน โครงการตำบลมั่นคง มั ...

8 เมษายน 2564

นายพัชระ สิมะเสถียร เป็นประธานตรวจการจ้างงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน เป็นประธานตรวจการจ้างงานก่อสร้าง งวดสุดท้าย ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

30 มีนาคม 2564

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. "หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. "หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ.เมืองประจวบค ...

18 กุมภาพันธ์ 2563