ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบหนังสือสำคัญ พร้อมพบปะให้โอวาทแก่เยาวชน ในโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญ และพบปะให้โอวาทแก่เยาวชน ตามโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชา ...

28 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง ปล่อยแถว รถบรรทุกเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน “ชรบ.” เพื่อนำไปมอบให้ “ชรบ.” 9 จังหวัด พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. ณ บริเวณข้างอาคารกรมการปกครอง นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และนางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธานการปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องแต่ง ...

21 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมภารกิจตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีเปิดสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 2 (ตลาดโรงเกลือ)

นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมตรวจราชการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง อาทิ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) การขับเค ...

21 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมพิธีเปิด (Kick-Off) โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า”130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมพิธีเปิด (Kick-Off) โครงการ “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า”130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ...

24 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) การเก็บรักษาอาวุธปืน (อวป.) ตรวจสอบทะเบียนบัญชีคุมอาวุธปืน (อพป.) และพบปะแหล่งข่าว

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักกิจการความมั่นคงภายใน โดยได้ตรวจเย ...

19 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามการขับเคลื่อน “ศจพ.” ขจัดความยากจน พื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมเยี่ยมชม “หลาดสวนไผ่” ตลาดย้อนยุคที่ชูการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความสุขและเข้มแข็งให้แก่พื้นที่

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง และคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดย้อนยุค “หลาดสวน ...

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง เปิด จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ส่วนหน้า (เกาะหลีเป๊ะ) จังหวัดสตูล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เป็นประธานเปิด จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลส ...

11 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2565 โ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ปค. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัด ...

5 พฤษภาคม 2565