วารสารบ้านเราสงบสุข

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนเมษายน 2565

- 130ปี วันรำลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย - ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช - ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ, มุกดาหาร, นครพนม, บึงกาฬ, และหนองคาย - ...

9 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนมีนาคม 2565

-พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -พิธีปิดโครงการอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรัก ...

24 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

หน้า3 รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า4 โครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยแล ...

11 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนมกราคม 2565

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนมกราคม 2565 - บรรยายโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   หน้า3 - กิจการรรับบริจาคโลหิต "ให้โลหิต ให้ชีวิต"   หน้า4 - ต้อนรับรองอ ...

28 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุข ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

วารสารบ้านเราสงบสุข ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 - ภารกิจของกรมการปกครองด้านกิจการผู้อพยพ - ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ของผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) และ ผภร. ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเ ...

26 มกราคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

- พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ของกรมการปกครอง - ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากร และสมาชิก อส. ภายในศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) - ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจพี่น้องฝ ...

23 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนตุลาคม 2564

- การเข้ารับตำปหน่งใหม่ของ "ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน" - การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ...

19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

วารสารบ้านเราสงบสุขประจำเดือนกันยายน 2564

- หน้า3 : บทบรรณาธิการ - หน้า4, หน้า5 : ศิลปะในการทำงานร่วมกับคนต่างวัย - หน้า6, หน้า7 : แนวคิดการปรับเปลี่ยนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น Agile Organization - หน้า8 : ประวัติของศาสตราจารย์ ศิลป ...

5 ตุลาคม 2564