กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2548

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

8 มีนาคม 2548

เข้าชม 593 ครั้ง

ปกติ