สำนักบริหารการปกครองท้องที่

ติดต่อหน่วยงาน

1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่ตั้งหน่วยงาน : วังไชยา(นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร 10300

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 02-629-8306-14

แฟกซ์ : 02-629-8301

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง