ติดต่อหน่วยงาน

1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยวังไชยา (นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 02-629-8302

แฟกซ์ : 02-629-8301

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง