ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ปลัดมหาดไทย ปลุกพลังนายอำเภอและภาคีเครือข่าย จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ที่ห้อง War Room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำ ...

28 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดอบรมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 มิ.ย. 65เวลา 15.00 น. ที่ห้อง war room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ...

28 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

โครงการ "อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง" เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ - 3 มิ.ย. 65 นี้

โครงการ "อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง" เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ - 3 มิ.ย. 65 นี้ ...

1 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1-2)

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1-2) ...

27 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

- 9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน -

“รากฐานหมู่บ้านที่เข้มแข็ง แสดงถึงชาติที่แข็งแรง แผ่นดินที่ยั่งยืน คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน” - 9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน - . คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อว ...

9 มีนาคม 2565

ข่าวอัพเดท

“10 Flagships to DOPA All Smart 2022”

กรมการปกครองขับเคลื่อน “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ รวมจำนวน 10 โครงการ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” เพื่อให้การขับเ ...

30 กันยายน 2564