ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ที่ มท 0310.3/ว609 ลว.12 มกราคม 2560 พรฎ.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใข้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2560 พ.ศ.2560

ที่ มท 0310.3/ว609 ลว.12 มกราคม 2560

14 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. วิทยากรบรรยาย หลักสูตรปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานปกครอง หัวข้อ การนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจของ มท. วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. วิทยากรบรรยาย หลักสูตรปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานปกครอง หัวข้อ การนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจของ มท. วันที่ 9 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. ...

9 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท

19 ม.ค. 60 เวลา 10.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 222 หัวข้อการปกครองท้องที่ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง

19 ม.ค. 60 เวลา 10.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอรุ่นที่ 222 หัวข้อการปกครองท้องที่ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง ...

19 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท

19 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. วิทยากรบรรยายหลักสูตรปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานปกครอง หัวข้อ การนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจของ มท.

19 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผอ.สน.ปท. วิทยากรบรรยายหลักสูตรปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานปกครอง หัวข้อ การนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติภายใต้ภารกิจของ มท. ...

19 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่านหม่อมปนัดดา) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่านศานิตย์) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดร.สถิธร) เป็นผู้บรรยาย

บรรยายโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 2560 รุ่น2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

26 ธันวาคม 2559