ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย

การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย ...

28 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค

ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ...

3 ตุลาคม 2565

ข่าวอัพเดท

130 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 (ร.ศ.111) ถือกำเนิดผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรกของประเทศไทย พระยารัตนกุลอดุลยภักดี หรือ นายจำรัส รัตนกุล โดยวิธีให้ราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเลือกกันเองเ ...

10 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท

มหาดไทยคัดเลือกสุดยอด “18 ทีมอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ” เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

มหาดไทยคัดเลือกสุดยอด “18 ทีมอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ” เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ...

3 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ปลัดมหาดไทย ปลุกใจราชสีห์และภาคีเครือข่าย 21 อำเภอพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ เน้นย้ำ สร้างทีมแห่งการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้วยความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ที่แน่วแน่เพื่อสร้าง “ความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชน”

ปลัดมหาดไทย ปลุกใจราชสีห์และภาคีเครือข่าย 21 อำเภอพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ เน้นย้ำ สร้างทีมแห่งการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้วยความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์ที่แน่วแน่เพื่อสร้าง “ความสุขที่ยั ...

20 กรกฎาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ปลัดมหาดไทย ปลุกพลังนายอำเภอและภาคีเครือข่าย จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ที่ห้อง War Room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำ ...

28 มิถุนายน 2565

ข่าวอัพเดท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดอบรมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 มิ.ย. 65เวลา 15.00 น. ที่ห้อง war room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ...

28 มิถุนายน 2565