ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ ปล่อยขบวนรถ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19" ณ ชุมชนซอยหงส์ทอง และ 4 ชุมชนรอบมัสยิดสวนพลู

15 กันยายน 2564

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปล่อย "รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปล่อย "รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อ ...

23 สิงหาคม 2564

การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ ...

12 สิงหาคม 2564

การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 จังหวัดกำแพงเพฃร

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 ส.ค.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ ...

12 สิงหาคม 2564

การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ ...

11 สิงหาคม 2564