ภาพสไลด์กิจกรรม

ภาพสไลด์กิจกรรม


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม KICK OFF ชมรมคนริมน้ำรณรงค์กำจัดผักตบชวา ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธรรมนูญ แก้วคำ ผอ.สน.ปท. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม KICK OFF ชมรมคนริมน้ำ รณรงค์เปิดโครงการรูปแบบประชารัฐ " ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบช ...

23 พฤษภาคม 2560

สัมมนา จนท. ผู้รับผิดชอบการดูแลฯ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (จ.ขอนแก่น)

ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ร.อปค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ...

23 ธันวาคม 2559