สำนักบริหารการปกครองท้องที่

ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 50%
พึงพอใจปานกลาง: 50%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 50%
พึงพอใจปานกลาง: 50%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 38%
พึงพอใจปานกลาง: 63%
ปรับปรุง: 0%