สำนักบริหารการปกครองท้องที่

ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 45%
พึงพอใจปานกลาง: 45%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 45%
พึงพอใจปานกลาง: 45%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 34%
พึงพอใจปานกลาง: 56%
ปรับปรุง: 12%