สำนักบริหารการปกครองท้องที่

ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 40%
พึงพอใจปานกลาง: 60%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 20%
พึงพอใจปานกลาง: 80%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 20%
พึงพอใจปานกลาง: 80%
ปรับปรุง: 0%