ข้อมูลพื้นฐานการปกครองท้องที่

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 20 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กาฬสินธุ์ 2. จ.ขอนแก่น 3. จ.ชัยภูมิ 4. จ.นครพนม 5. นครราชสีมา 6. จ.บึงกาฬ 7. จ.บุรีรัมย์ 8. จ.มหาสารคาม 9. จ.มุกดาหาร 10. จ.ยโสธร 11. จ.ร้อยเอ็ด 12. จ.เลย 13. จ.สกลนคร 14. จ.สุรินทร์ ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคกลาง) 21 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กำแพงเพชร 2. จ.ชัยนาท 3. จ.นครนายก 4. จ.นครปฐม 5. จ.นครสวรรค์ 6. จ.นนทบุรี 7. จ.ปทุมธานี 8. จ.พระนครศรีอยุธยา 9. จ.พิจิตร 10. จ.พิษณุโลก 11. จ.เพชรบูรณ์ 12. จ.ลพบุรี 13. จ.สมุทรปรากา ...

17 สิงหาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคเหนือ) 9 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.เชียงราย 2. จ.เชียงใหม่ 3. จ.น่าน 4. จ.พะเยา 5. จ.แพร่ 6. จ.แม่ฮ่องสอน 7. จ.ลำปาง 8. จ.ลำพูน 9. จ.อุตรดิตถ์ ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคใต้) 14 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กระบี่ 2. จ.ชุมพร 3. จ.ตรัง 4. จ.นครศรีธรรมราช 5. จ.นราธิวาส 6. จ.ปัตตานี 7. จ.พังงา 8. จ.พัทลุง 9. จ.ภูเก็ต 10. จ.ระนอง 11. จ.สตูล 12. จ.สงขลา 13. จ.สุราษฎร์ธานี 14. จ.ยะลา ...

18 สิงหาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ข้อมูลที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของ ปค. (ภาคตะวันตก) 5 จังหวัด (หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/16836 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560)

ได้แก่ 1. จ.กาญจนบุรี 2. จ.ตาก 3. จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. จ.เพชรบุรี 5. จ.ราชบุรี

18 สิงหาคม 2560

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

หนังสือ ปค. ที่ มท 0310.1/ว 22028 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

7 พฤศจิกายน 2560

การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดึ ...

7 พฤศจิกายน 2560