ประกาศราคากลาง

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ราคากลางการจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรม

ราคากลางการจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรม ...

20 ตุลาคม 2559

ข่าวฮอต
ข่าวฮอต

 

ประกาศราคากลางการจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,000 ปีงบฯ 2563

15 เมษายน 2563 - 1 พฤษภาคม 2563

ราคากลางการจ้างตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) มาตราส่วน 1:50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ปีงบฯ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ...

15 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตรา 1:50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ราคาากลางงานจ้างปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตรา 1: 50,000 หรือมาตราส่วนที่ละเอียดกว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาท ...

21 ธันวาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

9 ธันวาคม 2559