จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างโครงการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จ้างโครงการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

20 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางบริเวณทางเดินหน้าห้องบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้่าน และส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ...

4 กรกฎาคม 2561