เอกสารประกอบคำบรรยาย อปค. โครงการ Focus Group แนวทางการพัฒนาความหน้าของข้าราชการฝ่ายปกครอง

เข้าชม 588 ครั้ง

3 กันยายน 2562


3 กันยายน 2562

เอกสารประกอบคำบรรยาย อปค. โครงการ Focus Group แนวทางการพัฒนาความหน้าของข้าราชการฝ่ายปกครอง