สไลด์นำเสนอ ร.อปค. (นายนิวัฒน์ฯ) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562

เข้าชม 289 ครั้ง

3 กันยายน 2562

สไลด์นำเสนอ ร.อปค. (นายนิวัฒน์ฯ) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562