สไลด์นำเสนอ อปค. การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562

เข้าชม 314 ครั้ง

3 กันยายน 2562

สไลด์นำเสนอ อปค. การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562