ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี

เข้าชม 92 ครั้ง

31 มกราคม 2562

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี