สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เข้าชม 2060 ครั้ง

16 ตุลาคม 2562


16 ตุลาคม 2562

สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง โดยอธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563