การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งข่าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการ) โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งข่าราชการตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการ) โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ...

8 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานการเงินและบัญชี จำนวน 13 ราย

กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานการเงินและบัญชี จำนวน 13 ราย ...

7 พฤศจิกายน 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง สังกัดกรมการปกครอง จำนวน 70 ราย โดยกำหนดเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง สังกัดกรมการปกครอง จำนวน 70 ราย โดยกำหนดเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2 ...

26 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ...

19 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๒ ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๒ ราย ...

19 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 40 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 40 ตำแหน่ง ...

19 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔๐ ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔๐ ราย ...

19 ตุลาคม 2561