สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เข้าชม 443 ครั้ง

6 มิถุนายน 2560


6 มิถุนายน 2560

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....